QQ积分换绿钻 音悦你生活 6.5折续费开通省钱活动

88 积分 + 9 Q币 = 1个月绿钻原价:10Q币

288 积分 + 16 Q币 = 2个月绿钻原价:20Q币

488 积分 + 21 Q币 = 3个月绿钻原价:30Q币

888 积分 + 39 Q币 = 6个月绿钻原价:60Q币


活动地址:http://jifen.qq.com/action/vipmusic/vipMusic.html